Algemene voorwaarden

(To be translated!) Interieurvormgever Guido Decoussemaecker betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen een verspreiden van de informatie op deze website. Echter sluit DECOUSSEMAECKER Interiors, Guido Decoussemaecker iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website. Guido Decoussemaecker tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze website getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. Guido Decoussemaecker heeft zich, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is, ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt echter met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)personen meent rechten te kunnen doen gelden op de content van deze website, gelieve zich dan in verbinding te stellen met Guido Decoussemaecker.

Guido Decoussemaecker heeft van deze website en al het materiaal dat hierop vermeld en/of aangeboden wordt het auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Guido Decoussemaecker en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.